The Dragon Theatre | Llogi Ystafell
16172
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16172,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Use

ROOM HIRE

Use

ROOM HIRE

Mae’r brif theatr a sawl ystafell gyfarfod / digwyddiadau i gyd ar gael i’w llogi. Mae cyfraddau llogi yn codi yn ôl lefel y cymorth a’r defnydd o offer sy’n ofynnol ar gyfer eich digwyddiad neu gyfarfod. Diffinnir sesiwn llogi fel bore, prynhawn neu gyda’r nos.

 

Gellir trefnu arlwyo ar gyfer cyfarfodydd a chynadleddau mawr.
Mae bar trwyddedig llawn yn gweithredu cyn-berfformiad ac yn ystod ysbeidiau a gellir ei redeg ar gyfer digwyddiadau preifat.

 

Gellir llogi’r Brif Theatr ac Ystafell Gelf am ffi syth am berfformiadau ond maent hefyd ar gael ar sail rhaniad swyddfa docynnau . Gellir trefnu criw technegol a staff eraill ar gyfer cynyrchiadau llwyfan. Gellir darparu gwasanaethau swyddfa docynnau a marchnata hefyd. Ffoniwch i drafod eich gofynion ar gyfer y digwyddiadau hyn.

Taliadau Llogi

  • Parlwr Bach o £ 15.00 y sesiwn
  • Parlwr Mawr o £ 17.00 y sesiwn
  • Ystafell Gelf o £ 30.00 y sesiwn
  • Theatr o £ 30.00 y sesiwn ar gyfer ymarfer

Gwybodaeth Am Bob Ystafell

Parlwr Bach a Parlwr Mawr

Ystafelloedd lefel daear yng nghefn yr adeilad. Yn addas ar gyfer yr ystafell fwrdd neu gyfarfodydd ar ffurf pwyllgor, sesiynau hyfforddi, neu foreau coffi / diwrnodau gwybodaeth. Seddi hyd at 30 (Parlwr Bach) neu 40 (Parlwr Mawr). Systemau meicroffon crog sengl a mwyhadur / dolen yn y ddwy ystafell. Mae amryw o offer ychwanegol ar gael ar gais, gan gynnwys siartiau troi a thaflunydd digidol. Cyfleusterau toiled a chegin ar yr un lefel. Mae Parlwr Mawr hefyd yn cynnwys piano unionsyth. Mae mynediad i ardd y cwrt yn bosibl o Parlwr Mawr yn unig.

Parlwr Bach a Parlwr Mawr

Ystafelloedd lefel daear yng nghefn yr adeilad. Yn addas ar gyfer yr ystafell fwrdd neu gyfarfodydd ar ffurf pwyllgor, sesiynau hyfforddi, neu foreau coffi / diwrnodau gwybodaeth. Seddi hyd at 30 (Parlwr Bach) neu 40 (Parlwr Mawr). Systemau meicroffon crog sengl a mwyhadur / dolen yn y ddwy ystafell. Mae amryw o offer ychwanegol ar gael ar gais, gan gynnwys siartiau troi a thaflunydd digidol. Cyfleusterau toiled a chegin ar yr un lefel. Mae Parlwr Mawr hefyd yn cynnwys piano unionsyth. Mae mynediad i ardd y cwrt yn bosibl o Parlwr Mawr yn unig.

Ystafell y Celfyddydau

Yr ystafell ddigwyddiadau amlbwrpas ar lefel y ddaear is, islaw awditoriwm y theatr. Mynediad trwy risiau neu lifft. Cegin gyfagos. Toiledau ar lefel y ddaear. Trwyddedig ar gyfer uchafswm o 100 o bobl (gan gynnwys yr holl staff a pherfformwyr). Llawr dawnsio pren gyda’r ardal garpedog o’i chwmpas. System lwyfannu addasadwy / symudadwy. Sbotolau dau gam. Technoleg piano digidol. Mae offer clyweled yn cynnwys meicroffon llinell ynghyd â meicroffonau radio llabed / llaw ychwanegol, chwaraewyr DVD a CD, mwyhadur a system dolen, taflunydd digidol ar y nenfwd, sgrin rolio i lawr. Mynediad i’r rhyngrwyd WI-FI, system PA ar gael ar gais.

Ystafell y Celfyddydau

Yr ystafell ddigwyddiadau amlbwrpas ar lefel y ddaear is, islaw awditoriwm y theatr. Mynediad trwy risiau neu lifft. Cegin gyfagos. Toiledau ar lefel y ddaear. Trwyddedig ar gyfer uchafswm o 100 o bobl (gan gynnwys yr holl staff a pherfformwyr). Llawr dawnsio pren gyda’r ardal garpedog o’i chwmpas. System lwyfannu addasadwy / symudadwy. Sbotolau dau gam. Technoleg piano digidol. Mae offer clyweled yn cynnwys meicroffon llinell ynghyd â meicroffonau radio llabed / llaw ychwanegol, chwaraewyr DVD a CD, mwyhadur a system dolen, taflunydd digidol ar y nenfwd, sgrin rolio i lawr. Mynediad i’r rhyngrwyd WI-FI, system PA ar gael ar gais.

Prif Theatr ac Awditoriwm

Seddi 186 mewn stondinau arddull draddodiadol, balconi, a dau flwch. Seddi sefydlog cyfforddus, heb eu gorchuddio yn y stondinau, wedi’u cribinio yn y balconi. Safleoedd cadeiriau olwyn mewn stondinau blaen.

Llwyfan wedi’i godi oddeutu 25 troedfedd sgwâr. Goleuadau llwyfan wedi’u rheoli o’r blwch. Desg P.A./Sound yn yr adenydd gyda chwaraewyr CD a Minidisc. System dolen glyw. Meicroffonau (llinell, llaw, a llabed) ar gael, ynghyd â standiau. Mae taflunydd digidol yn rhagamcanu ar sgrin rolio i lawr o flaen y llenni aur. Stiwdio Yamaha Grand Piano (ar y llwyfan neu ar y podiwm ar y chwith).

Dwy ystafell wisgo ar lefel llwyfan, y ddwy gyda thoiled ac ystafell gawod. Mynediad Stairlift i lefel llwyfan. Mae mwy o le ‘ystafell werdd’ ar gael – gan ddefnyddio Parler Mawr neu Parlwr Bach.

Prif Theatr ac Awditoriwm

Seddi 186 mewn stondinau arddull draddodiadol, balconi, a dau flwch. Seddi sefydlog cyfforddus, heb eu gorchuddio yn y stondinau, wedi’u cribinio yn y balconi. Safleoedd cadeiriau olwyn mewn stondinau blaen.

Llwyfan wedi’i godi oddeutu 25 troedfedd sgwâr. Goleuadau llwyfan wedi’u rheoli o’r blwch. Desg P.A./Sound yn yr adenydd gyda chwaraewyr CD a Minidisc. System dolen glyw. Meicroffonau (llinell, llaw, a llabed) ar gael, ynghyd â standiau. Mae taflunydd digidol yn rhagamcanu ar sgrin rolio i lawr o flaen y llenni aur. Stiwdio Yamaha Grand Piano (ar y llwyfan neu ar y podiwm ar y chwith).

Dwy ystafell wisgo ar lefel llwyfan, y ddwy gyda thoiled ac ystafell gawod. Mynediad Stairlift i lefel llwyfan. Mae mwy o le ‘ystafell werdd’ ar gael – gan ddefnyddio Parlwr Mawr neu Parlwr Bach.